Tổng số: 239
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
441/QĐ-BTTTT 28/03/2017 Quyết định Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Tải về
36/KH-STTTT 24/01/2017 Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2017 Tải về
40/KL-STTTT 23/01/2017 Kết luận thanh tra Việc kích hoạt thuê bao, khuyến mại không đúng quy định Tải về
212/BTTTT-KHCN 20/01/2017 Công văn V/v phổ biến thông tin liên quan đến việc quản lý phát triển các trạm BTS ở Việt Nam Tải về
29/TB-STTTT 17/01/2017 Thông báo 29/TB-STTTT ngày 17/01/2017 Ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông Tải về
768/KH-STTTT 31/12/2016 Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2017 Tải về
49/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo Tải về
48/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản tin, xuất bản đặc san Tải về
732/STTTT-BCVT 16/12/2016 Công văn V/v hướng dẫn thành phần hồ sơ, quy trình thẩm định tiêu chí ngành thông tin và truyền thông (tiêu chí số 8) về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2016 Tải về
15/2016/TTLT-BXD-BTTTT 16/12/2016 Công văn V/v hướng dẫn triển khai thực hiện thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BXD-BTTTT Tải về
12345678910...