Không thể khởi tạo module [Lĩnh vực văn bản điều hành] Văn bản điều hành
Tổng số: 279
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
240/STTTT-CNTT 08/05/2018 V/v cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT - TT năm 2018 Tải về
226/KH-STTTT 24/04/2018 Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành thông tin và truyền thông năm 2018 Tải về
204/KL-STTTT 16/04/2018 Kết luận Thanh tra trách nhiệm của đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao Tải về
194/QĐ-STTTT 12/04/2018 Quyết định V/v thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định năm 2018 Tải về
195/QĐ-BCH 12/04/2018 Quyết định V/v phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ huy PCTT&TKCN ngành Thông tin và Truyền thông Tải về
196/PA-BCH 12/04/2018 Phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác PCTT và TKCN năm 2018 Tải về
197/BC-BCH 12/04/2018 Báo cáo tổng kết công tác phòng chống, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017. Nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 Tải về
00 31/03/2018 Tài liệu tuyên truyền về Kinh tế - Xã hội năm 2018 Tải về
136/BC-STTTT 15/03/2018 Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 Tải về
92/STTTT-CNTT 02/03/2018 Công văn V/v góp ý vào dự thảo Quyết định ban hành mã định danh phục vụ việc trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành Tải về
12345678910...