Lịch công tác
LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH Năm 2018
Tuần 38, từ ngày 17 tháng 9 năm 2018 tới ngày 23 tháng 9 năm 2018
Từ ngày 10/09/2018 tới ngày 16/09/2018
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
Ngày 17/09/2018
Thứ ba
Ngày 18/09/2018
Thứ tư
Ngày 19/09/2018
7h: Đ/c Quế dự Đại hội Đại biểu hội Nông dân tỉnh lần thứ 10 nhiệm kỳ 2018-2023 tại 3/2 (Lx: đ/c Triển)

Thứ năm
Ngày 20/09/2018
8h: Đ/c Giám đốc kiểm điểm trước UBKT tỉnh ủy (TP: Ban GĐ, CVP, PCVP)
14h: Dọn Hội trường tầng 2 chuẩn bị hội nghị sáng ngày 21/9 (Tp: Cán bộ cơ quan)
Thứ sáu
Ngày 21/09/2018
8h: Hội nghị triển khai chữ ký số tại Hội trường tầng 2
Thứ bảy
Ngày 22/09/2018
Chủ nhật
Ngày 23/09/2018
Ghi chú: