Lịch công tác
LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH Năm 2017
Tuần 22, từ ngày 29 tháng 5 năm 2017 tới ngày 4 tháng 6 năm 2017
Từ ngày 22/05/2017 tới ngày 28/05/2017
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 29/05/2017
Thứ ba
Ngày 30/05/2017
Thứ tư
Ngày 31/05/2017
Thứ năm
Ngày 01/06/2017
Thứ sáu
Ngày 02/06/2017
Thứ bảy
Ngày 03/06/2017
Chủ nhật
Ngày 04/06/2017
Ghi chú: