Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 18
  • Trong tuần: 2299
  • Tất cả: 235916
Lịch công tác
Lượt xem: 90
Kết quả hoạt động tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2017

A. Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2017

I. Công tác quản lý nhà n­ước về thông tin và truyền thông

1. Bưu chính - Viễn thông

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với Bộ TTTT tổ chức triển khai Nghị định số 49/2017/NĐ-CP cho các doanh nghiệp viễn thông.

- Triển khai về hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chỉ đạo của Bộ TTTT, UBND tỉnh. Phối hợp với Ban quản lý chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích kiểm tra, giám sát việc trao và lắp đặt đầu thu của Mobifone Nam Định

- Điều tra sản lượng giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí tại tỉnh Nam Định năm 2017.

- Phối hợp với Thanh tra Sở thanh tra về Trạm BTS và công tác PCTT&TKCN đối với các doanh nghiệp viễn thông.

- Phối hợp với với Trung tâm tần số VTĐ khu vực V xử lý 01 vụ can nhiễu ảnh hưởng đến mạng di động của Vietnamobile; Kiểm tra đối với Đài phát thanh huyện Nam Trực.

- Chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra của tỉnh về công tác PCTT&TKCN.

- Thẩm định, phê duyệt trạm BTS cho Vietnamobile, Mobifone.

2. Công nghệ thông tin

- Ban hành văn bản cảnh báo các đơn vị về một số lỗ hổng nghiêm trọng trong một số Chip Intel và một số dòng máy tính HP.

- Rà soát danh mục dự án ưu tiên vận động, kêu gọi đầu tư của Sở gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý II năm 2017 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tổng hợp nhu cầu sử dụng chứng thư số năm 2018 của các đơn vị trình Lãnh đạo Sở.

- Trình UBND tỉnh, Sở Tài chính phê duyệt Đề án xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định.

- Góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam.

- Trình UBND tỉnh: văn bản chỉ đạo thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 9/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017; Văn bản xin ý kiến chỉ đạo trong việc xây dựng DVC trực tuyến mức 3 và 4.

- Tiếp tục triển khai dự án “ Phát triển hạ tầng Khung chính quyền điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020”.

3. Trung tâm Tin học

- Phối hợp với VNPT xây dựng 07 trang thông tin điện tử cho 07 xã UBND huyện Giao Thuỷ.: Giao Thiện, Giao An, Giao Hương, Hồng Thuận, Giao Xuân, Giao Long, Giao Nhân.

- Thêm mới, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải

- Cung cấp 238 địa chỉ email cho cán bộ, công chức các xã huyện Giao Thuỷ và Vụ Bản.

- Đăng 48 tin bài lên cổng TTĐT của tỉnh; 36 tin bài lên trang thông tin điện tử của Sở.          

- Đảm bảo hoạt động của Trung tâm THDL bao gồm: Cổng TTĐT, Website sở, hệ thống QLVB&ĐH.

4. Báo chí - Xuất bản

- Duy trì Tổng hợp thông tin báo chí tuần, tháng; Tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 6/2017; phát hành Thông báo báo chí tháng 6/2017.

- Tổ chức Hội nghị Gặp mặt văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các báo Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

- Ban hành văn bản về việc dùng phát hành, thu hồi cuốn sách “Miếng ngon Hà Nội” của tác giả Vũ Bằng và “Toàn tập 10 vạn câu hỏi vì sao – Thế giới loài cá, thế giới loài chim” của tác giả Thanh Huệ.

- Xây dựng báo cáo công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2017 và phưng hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

- Xây dựng báo cáo kết quả công tác bảo vệ, đấu tranh về Nhân quyền 6 tháng đầu năm 2017.

- Hướng dẫn Phòng Văn hóa – Thông tin; Đài Phát thanh các huyện, thành phố tuyên truyền về Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017; Tháng hành động phòng chống ma túy; Giải thường báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ hai – năm 2017; lợi ích của hoàn thuế điện tử;phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 17/CT-TTG ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức đoàn tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở năm 2017 tại Lào Cai.

- Cấp 07 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; 01 Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Nhận và đọc kiểm tra lưu chiểu 29 xuất bản phẩm, ấn phẩm báo chí.

5. Thanh tra

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong xây dựng và kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng; công tác phòng, chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

- Xử lý 01 đơn phản ánh, kiến nghị của công dân theo đúng quy định.

- Rà soát, tham mưu trình UBND tỉnh kiện toàn Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Nam Định.

6. Văn phòng

- Xây dựng Kế hoạch về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Tin học Sở năm 2017 trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Đăng ký thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên năm 2016 - 2017 cho cán bộ, công chức của Sở.

- Xây dựng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm; Báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; Báo cáo kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm ngành Thông tin và Truyền thông; Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới.

- Bộ phận Một cửa tiếp nhận 08 thủ tục hành chính; thực hiện rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Báo chí, Xuất bản - In - Phát hành gửi Sở Tư pháp thẩm định.

- Tổ chức tốt Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và đảm bảo các cuộc họp, hội nghị của cơ quan.

7. Kế hoạch - Tài chính

Đảm bảo hoạt động tổng hợp, báo cáo; xây dựng kế hoạch, triển khai các dự án, đề án của các phòng ban chuyên môn và tài chính, kế toán của cơ quan.

II. Hoạt động cụ thể thông tin và truyền thông

1. Bưu chính, viễn thông

B­­ưu chính, chuyển phát

Doanh thu bưu chính, chuyển phát tháng 6/2017 ước đạt: 5.300 triệu đồng tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016.

Viễn thông, internet

- Số thuê bao điện thoại cố định và di động trả sau phát sinh trong tháng 06 ước đạt 3.250 thuê bao, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số thuê bao điện thoại cố định và di động trả sau duy trì trên mạng đến hết tháng 06 năm 2017 ước đạt 189.560 thuê bao.

- Số thuê bao Internet ADSL phát sinh trong tháng 06 ước đạt 2.940 thuê bao, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016; nâng tổng số thuê bao Internet duy trì mạng ước đạt 115.560 thuê bao.

- Doanh thu Viễn thông trong tháng 06/2017 ước đạt: 153.550 triệu đồng tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016.

2. Công nghệ thông tin

- Cổng thông tin điện tử, Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh hoạt động ổn định; thông tin được cập nhật kịp thời, đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử theo quy định.

- Thống kê, báo cáo tình hình sử dung phần mềm QLVB&ĐH tháng 6/2017: 18 đơn vị thường xuyên sử dụng; Số người dùng thường xuyên là 1.574 người; Số VB chỉ đạo thực hiện          đạt 7.862 văn bản; Số VB luân chuyển qua PM đạt 66.611 lượt.

3. Báo chí, xuất bản

Các cơ quan báo chí địa phương đã dành nhiều diện tích, thời lượng và vị trí trang trọng để đăng tải, tiếp sóng các chương trình của trung ương, thông tin kịp thời các vấn đề thời sự, chính trị của đất nước, của tỉnh. Đã bám sát, dành thời lượng, diện tích để thông tin kịp thời về các sự kiện chính trị; công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tiếp tục thông tin về tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017.

Trong tháng qua, có 223 tin, bài trên 73 báo, tạp chí của Trung ương viết về Nam Định, trong đó có 33 tin, bài phản ánh các vấn đề còn tồn tại, cần được quan tâm, giải quyết. Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo trung ương tại Nam Định đã bám sát định hướng tuyên truyền, cùng với các cơ quan báo chí của tỉnh đã có nhiều tin, bài phản ánh toàn diện các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn.

C. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2017

1. Bưu chính - Viễn thông

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 49/2017/NĐ-CP theo lộ trình, quy định của Chính phủ.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị phổ biến Quyết định số 45, Quyết định số 55.

- Kiểm tra, thẩm định kết quả hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chỉ đạo của Bộ TTTT, UBND tỉnh.

- Phối hợp với Trung tâm tần số VTĐ khu vực V xây dựng kế hoạch đo kiểm đối với một số Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã.

2. Công nghệ thông tin

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề cương và Dự toán của Đề án xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định.

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai dự án “ Phát triển hạ tầng Khung chính quyền điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020”.

- Xây dựng phương án ứng phó các sự có an toàn, an ninh thông tin.

- Ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan đơn vị có trang/cổng thông tin điện tử triển khai và thực hiện các nội dung quy định trong Nghị định 43/2011/NĐ-CP quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử.

- Tổ chức Hội nghị các giám đốc Sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện/thành phố bàn về triển khai ứng dụng CNTT, xây dựng CQĐT.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng trục kết nối liên thông gửi nhận văn bản trong các cơ quan nhà nước.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở đẩy mạnh thực hiện CCHC cải thiện thứ hạng chỉ số CCHC năm 2017.

3. Trung tâm Tin học

- Xây dựng trục liên thông kết nối phần mềm quản lý văn bản.

- Xây dựng quy chế vận hành Trung tâm THDL.

- Xây dựng website cho Văn phòng UBND tỉnh.

- Hỗ trợ quản trị trang thông tin điện tử của một số cơ quan, đơn vị.

- Đảm bảo hoạt động của Trung tâm THDL bao gồm: Cổng TTĐT, Website sở, hệ thống QLVB&ĐH.

4. Báo chí - Xuất bản

- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan xuất bản Bản tin; các cơ quan, đơn vị xin cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về hoạt động báo chí, xuất bản.

- Duy trì hoạt động tổng hợp thông tin báo chí viết về Nam Định trong tuần, trong tháng. Chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt Hội nghị giao ban báo chí tháng 7/2016.

- Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo thông tin.

5. Thanh Tra

- Hoàn thành cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong xây dựng và kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng; công tác phòng, chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

- Rà soát, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động in và phát hành xuất bản phẩm.

6. Văn phòng

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định công bố thủ tục hành chính hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Phối hợp với Công đoàn Sở thăm hỏi các gia đình chính sách của Sở nhân ngày 27/7.

- Làm thẻ cán bộ công chức và khách đến làm việc tại Sở.

- Rà soát, bảo dưỡng, sữa chữa một số trang thiết bị phục vụ công tác của cơ quan.

7. Kế hoạch - Tài chính

Đảm bảo hoạt động tổng hợp, báo cáo, xây dựng kế hoạch, triển khai các dự án, đề án của các phòng ban chuyên môn và tài chính, kế toán của cơ quan.