Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 152
  • Trong tuần: 3105
  • Tất cả: 255732
Lịch công tác
Lượt xem: 394
Kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017

A. Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2017

I. Công tác quản lý nhà n­ước về thông tin và truyền thông

1. Bưu chính - Viễn thông

- Thông báo thời gian tỉnh Nam Định ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang chính thức chỉ phát sóng truyền hình số mặt đất trên các cơ quan báo chí, đài phát thanh cấp huyện, cấp xã, nhắn tin mạng thông tin di động.

- Xác nhận kết quả hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cho Mobifone Nam Định.

- Tổng hợp danh sách điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông di động.

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Quyết định số 45 về bưu chính công ích.

- Phối hợp với Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực V xây dựng kế hoạch tuyên truyền các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện.

- Góp ý dự thảo Thông tư quy định giá cước dịch vụ bưu chính KT1 áp dụng đối với đối tượng phục vụ ở địa phương và Thông tư quy định giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ HCC.

- Chỉ đạo, hướng dẫn VNPT Nam Định chuẩn bị hồ sơ, tài liệu các trạm BTS tồn tại của Vinaphone trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Xây dựng báo cáo và đề xuất kế hoạch thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin cơ sở” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về NTM năm 2018 và giai đoạn 2016-2020.

2. Công nghệ thông tin

- Hoàn thành dự thảo KH ứng dụng CNTT theo chỉ đạo của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh.

- Rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu Đề án xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định.

- Báo cáo sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/6/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư.

- Góp ý kiến vào Dự thảo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 896 tỉnh gửi Công an tỉnh; Góp ý vào Dự thảo Thông tư quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

- Cung cấp thông tin về thiết lập Website/Portal của cơ quan nhà nước cấp huyện, xã cho Cục Tin học hóa.

- Tham gia đoàn công tác bảo vệ bí mật nhà nước kiểm tra việc đảm bảo an toàn thông tin tại 4 đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, VP Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức TU, UBND thành phố Nam Định.

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai dự án “ Phát triển hạ tầng Khung chính quyền điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020”.

- Ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện lập danh sách các xã NTM triển khai ứng dụng CNTT trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020.

- Ban hành văn bản đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định hoàn thiện cổng, trang thông tin điện tử theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Trung tâm Tin học

- Xây dựng dự thảo Đề án “Đổi tên và kiện toàn Trung tâm tin học”

- Hỗ trợ các xã Nông thôn mới quản trị và đăng thông tin lên Website;

- Triển khai trục liên thông phần mềm quản lý văn bản;

- Hoàn thành xây dựng Website và hướng dẫn thủ tục cho hội doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh;

- Đăng 63 tin bài lên cổng TTĐT của tỉnh; 28 tin bài lên trang thông tin điện tử của Sở.    

- Đảm bảo hoạt động của Trung tâm THDL bao gồm: Cổng TTĐT, Website sở, hệ thống QLVB&ĐH.

4. Báo chí - Xuất bản

- Duy trì Tổng hợp thông tin báo chí tuần, tháng; Tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 8/2017; phát hành Thông báo báo chí tháng 8/2017.

- Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Giao Thủy.

- Tổ chức hội nghị tuyên truyền về biên giới biển, biển đảo cho gần 500 cán bộ lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo, cán bộ Hội Phụ nữ, Hội CCB, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, công chức văn hóa xã, Trưởng đài truyền thanh các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện: Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng và cán bộ, chiến sĩ các đồn, hải đội biên phòng.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện “Giảm nghèo về thông tin” năm 2017 thuộc Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020.

- Biên soạn, tổ chức in ấn và phát hành tài liệu tuyên truyền về Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững.

- Ban hành văn bản đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin; Đài phát thanh các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phòng chống tham nhũng năm 2017; tuyên truyền về thời gian ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất; tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

- Tổ chức khảo sát hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bản tỉnh Nam Định.

- Đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án án “Quản lý, phát triển hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện” của Bộ TT&TT.

- Cấp 03 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; 01 Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; Nhận và đọc kiểm tra lưu chiểu 20 xuất bản phẩm, ấn phẩm báo chí; 01 Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên mạng; 01 giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

5. Thanh tra

- Tham mưu giúp Giám đốc sở ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2017, chuyển thời gian tiến hành cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động in và phát hành xuất bản phẩm từ tháng 8 sang tháng 12.

- Phối hợp với Phòng Báo chí - Xuất bản, Phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Tin học và Công an tỉnh làm rõ, xử lý theo quy định đối với cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

6. Văn phòng

- Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Tin học thuộc Sở năm 2017.

 - Ban hành Quyết định về việc cử cán bộ đi học Cao cấp lý luận chính trị; Quyết định về việc chi hỗ trợ đối với công chức làm việc theo chế độ chuyên trách tại Bộ phận một cửa; Quyết định về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Xây dựng bảng mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm theo Quyết định số 2041/QĐ-BNV của Sở.

- Xây dựng Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; Báo cáo danh sách cán bộ thuộc đối tượng 2, 3; Báo cáo tình hình thông tin và truyền thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 - 9.

- Đóng góp ý kiến vào dự thảo “Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh”; dự thảo “Quyết định quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định”.

- BPMC tiếp nhận và phối hợp với các phòng chuyên môn giải quyết đúng thời hạn 04 thủ tục hành chính.

- Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm lần thứ hai ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông 28/8 và đảm bảo các cuộc họp, hội nghị của cơ quan.

7. Kế hoạch - Tài chính

Đảm bảo hoạt động tổng hợp, báo cáo; xây dựng kế hoạch, triển khai các dự án, đề án của các phòng ban chuyên môn và tài chính, kế toán của cơ quan.

II. Hoạt động cụ thể thông tin và truyền thông

1. Bưu chính, viễn thông

B­­ưu chính, chuyển phát

Doanh thu bưu chính, chuyển phát tháng 8/2017 ước đạt: 5.120 triệu đồng tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016.

Viễn thông, internet

- Số thuê bao điện thoại cố định và di động trả sau phát sinh trong tháng 08 ước đạt 3.750 thuê bao, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số thuê bao điện thoại cố định và di động trả sau duy trì trên mạng đến hết tháng 08 năm 2017 ước đạt 188.650 thuê bao.

- Số thuê bao Internet ADSL phát sinh trong tháng 08 ước đạt 3.220 thuê bao, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016; nâng tổng số thuê bao Internet duy trì mạng ước đạt 133.250 thuê bao.

- Doanh thu Viễn thông trong tháng 08/2017 ước đạt: 158.570 triệu đồng tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016.

2. Công nghệ thông tin

- Cổng thông tin điện tử, Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh hoạt động ổn định; thông tin được cập nhật kịp thời, đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử theo quy định.

- Thống kê, báo cáo tình hình sử dung phần mềm QLVB&ĐH tháng 6/2017: 19 đơn vị thường xuyên sử dụng; Số người dùng thường xuyên là 1.548 người; Số VB chỉ đạo thực hiện  đạt 6.783 văn bản; Số VB luân chuyển qua PM đạt 38.358 lượt.

3. Báo chí, xuất bản

- Các cơ quan báo chí đã bám sát, dành thời lượng, diện tích để thông tin kịp thời về các sự kiện chính trị; công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tiếp tục thông tin về tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh 8 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017; việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh; kết quả đạt được của ngành giáo dục - đào tạo tỉnh trong năm học 2016-2017 và công tác chuẩn bị cho năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh; thông tin tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2017); 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017); 72 năm Ngày thành lập Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2017) và 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2017)...

Trong tháng qua, có 340 tin, bài trên 95 báo, tạp chí của Trung ương viết về Nam Định, trong đó có 56 tin, bài phản ánh các vấn đề còn tồn tại, cần được quan tâm, giải quyết. Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo trung ương tại Nam Định đã bám sát định hướng tuyên truyền, cùng với các cơ quan báo chí của tỉnh đã có nhiều tin, bài phản ánh toàn diện các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn.

III. Một số tồn tại

1. Bưu chính - Viễn thông

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 49 về Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông.

2. Trung tâm tin học

- Chưa tổ chức họp và xin ý kiến về Đề án đổi tên Trung tâm.

- Chưa xây dựng quy chế vận hành Trung tâm THDL.

3. Văn phòng

- Chưa trình Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định công bố thủ tục hành chính hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Chưa làm thẻ cán bộ công chức và khách đến làm việc tại Sở.

C. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017

1. Bưu chính - Viễn thông

- Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát, đánh giá hoạt động của các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định của Nghị định số 49/2017/NĐ-CP.

- Phối hợp với Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực V Tổ chức hội nghị tuyên truyền các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện cho Đài truyền thanh không dây cấp xã và tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện lưu động dùng riêng (hãng Taxi, nhà hàng, khách sạn, quán Karaoke,…).

- Phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh xử lý các trạm BTS tồn tại của VNPT Nam Định.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh về việc xây dựng trạm BTS thân thiện với môi trường của Viettel Nam Định.

2. Công nghệ thông tin

- Trình Lãnh đạo Sở dự thảo KH ứng dụng CNTT theo chỉ đạo của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tổ chức hội nghị với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai UDCNTT theo kết luật của đ/c Chủ tịch UBND tỉnh.

- Xây dựng mã định danh cho việc kết nối liên thông giữa các cơ quan đơn vị trong địa bàn tỉnh.

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

- Tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định của Đề án xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định.

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai dự án “ Phát triển hạ tầng Khung chính quyền điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020”.

3. Trung tâm Tin học

- Tổ chức họp và xin ý kiến về Đề án đổi tên Trung tâm.

- Tiêp tục triển khai trục liên thông phần mềm quản lý văn bản.

- Xây dựng quy chế vận hành Trung tâm THDL.

- Đăng tin bài lên cổng TTĐT theo chỉ đạo của Ban biên tập.

- Hỗ trợ các xã NTM quản trị và đăng thông tin lên Website.

- Hỗ trợ xây dựng website cho Văn phòng UBND tỉnh.

- Đảm bảo hoạt động của Trung tâm THDL bao gồm: Cổng TTĐT, Website sở, hệ thống QLVB&ĐH;

- Hướng dẫn hoàn thiện thủ tục và quản trị website cho hội doanh nhân Cựu chiến binh.

4. Báo chí - Xuất bản

- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan xuất bản Bản tin; các cơ quan, đơn vị xin cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về hoạt động báo chí, xuất bản.

- Duy trì hoạt động tổng hợp thông tin báo chí viết về Nam Định trong tuần, trong tháng. Chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt Hội nghị giao ban báo chí tháng 9/2016.

- Xây dựng báo cáo kết quả khảo sát hệ thống truyền thanh cơ sở, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin cơ sở.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung tăng cường tuyên truyền thông tin về giảm  nghèo bền vững thuộc Dự án “Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin”  theo nhiệm vụ được phân công trên hệ thống Đài Phát thanh các huyện, thành phố.

5. Thanh Tra

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật nước trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet.

6. Văn phòng

-  Xây dựng Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III/2017.

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định công bố thủ tục hành chính hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Làm thẻ cán bộ công chức và khách đến làm việc tại Sở.

- Rà soát, bảo dưỡng, sữa chữa một số trang thiết bị phục vụ công tác của cơ quan.

7. Kế hoạch - Tài chính

- Đảm bảo hoạt động tổng hợp, báo cáo, xây dựng kế hoạch, dự toán ngan sách, triển khai các dự án, đề án của các phòng ban chuyên môn và tài chính, kế toán của cơ quan.