Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 136
  • Trong tuần: 3089
  • Tất cả: 255716
Lịch công tác
Lượt xem: 512
Kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2017

A. Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2017

I. Công tác quản lý nhà n­ước về thông tin và truyền thông

1. Bưu chính - Viễn thông

- Phối hợp với Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực V Tổ chức hội nghị tuyên truyền các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện cho Đài truyền thanh không dây cấp xã và tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện lưu động dùng riêng (hãng Taxi, khách sạn,…).

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo UBND tỉnh về kiến nghị về xây dựng trạm BTS của công dân xã Hải Long, Hải Hậu.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh về việc xây dựng trạm BTS thân thiện với môi trường của Viettel Nam Định.

- Phối hợp với Ban quản lý chương trình viễn thông công ích tổ chức kiểm tra, giám sát sau lắp đặt đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn thủ tục và đề nghị Cục tần số cấp phép sử dụng tần số cho 02 đài truyền thanh không dây.

- Triển khai công tác phòng, chống bão số 10 theo quy định.

2. Công nghệ thông tin

- Đề xuất dự toán nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 gửi Vụ Kế hoạch tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình công tác của UBND tỉnh tại Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 25/01/2017.

- Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý III/2017 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Ban hành công văn gửi các đơn vị trong tỉnh về việc hoàn thiện cổng/trang thông tin điện tử theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

- Xin ý kiến dự thảo KH ứng dụng CNTT.

- Góp ý dự thảo hồ sơ Đề án nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại, cải thiện mức độ tin cậy của quốc gia trong hoạt động giao dịch điện tử theo hướng xã hội hóa gửi Cục An toàn thông tin.

- Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT về ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước gửi Vụ Khoa học và Công nghệ.

- Tiếp tục triển khai dự án “ Phát triển hạ tầng Khung chính quyền điện tử” và đề án “xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử”.

3. Trung tâm Tin học

- Xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án “Đổi tên và kiện toàn Trung tâm tin học”

- Hỗ trợ các xã Nông thôn mới quản trị và đăng thông tin lên Website.

- Xây dựng Website cho UBND huyện và 20 xã của huyện Nam Trực.

- Đăng 47 tin bài lên cổng TTĐT của tỉnh; 31 tin bài lên trang thông tin điện tử của Sở.    

- Đảm bảo hoạt động của Trung tâm THDL bao gồm: Cổng TTĐT, Website sở, hệ thống QLVB&ĐH.

4. Báo chí - Xuất bản

- Duy trì Tổng hợp thông tin báo chí tuần, tháng; Tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 9/2017; phát hành Thông báo báo chí tháng 9/2017.

- Đề nghị Cục Tần số Vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông, xem xét, cấp Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho xã Vĩnh Hào (Vụ Bản); TT Mỹ Lộc (Mỹ Lộc); Nam Hùng (Nam Trực).

- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-BTTTT ngày 21/6/2017.

- Cấp 04 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; Nhận và đọc kiểm tra lưu chiểu 18 xuất bản phẩm, ấn phẩm báo chí.

5. Thanh tra

- Thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet.

6. Văn phòng

- Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Tin học thuộc Sở năm 2017.

- Làm thủ tục thanh lý hợ đồng với 01 cán bộ TTTH.

- Tổng hợp danh sách CBCC nâng bậc lương thường xuyên đợt 2/2017.

- Xây dựng báo cáo số lượng, danh sách cán bộ hiện giao quyền, phụ trách và Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III/2017.

- Góp ý dự thảo“Quy chế hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh Nam Định” và dự thảo “Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Nam Định”.

- BPMC tiếp nhận và phối hợp với các phòng chuyên môn giải quyết đúng thời hạn 05 thủ tục hành chính.

7. Kế hoạch - Tài chính

Đảm bảo hoạt động tổng hợp, báo cáo; triển khai các dự án, đề án của các phòng ban chuyên môn và tài chính, kế toán của cơ quan.

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao

1. Về Cải cách hành chính và Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

- Đang xây dựng dự thảo và xin ý kiến góp ý vào Kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định năm 2018.

- Ban hành công văn gửi các đơn vị trong tỉnh về việc hoàn thiện cổng/trang thông tin điện tử theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

- Đẩy mạnh công tác trình thẩm định, phê duyệt Dự án Hạ tầng khung CQĐT. Phân kỳ thực hiện thành phần Dự án “Xây dựng Cổng giao dịch Dịch vụ công trực tuyến” trong Quý IV/2017.

- Nghiên cứu triển khai xây dựng thí điểm hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” tại một số sở, ngành, UBND huyện/thành phố.  

2. Nhiệm vụ khác

- Hoàn thành việc tham mưu cho UBND tỉnh về việc về việc xây dựng trạm BTS thân thiện với môi trường của Viettel Nam Định (UBDN tỉnh đã có văn bản số 689/UBND-VP5 ngày 28/9/2017)

- Hoàn thành việc báo cáo UBND tỉnh về trả lời đơn kiến nghị của công dân xã Hải Long, Hải Hậu kiến nghị về trạm BTS (đã có văn bản số 480/STTTT-BCVT ngày 19/9/2017 báo cáo UBND tỉnh)

- Chưa hoàn thành việc tham mưu cho UBND tỉnh xử lý các trạm BTS của VNPT Nam Định. Lý do: VNPT Nam Định chưa hoàn thành hồ sơ, tài liệu để báo cáo Sở

III. Hoạt động cụ thể thông tin và truyền thông

1. Bưu chính, viễn thông

B­­ưu chính, chuyển phát

Doanh thu bưu chính, chuyển phát tháng 9 năm 2017 ước đạt: 4.960 triệu đồng tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016.

Viễn thông, internet

- Số thuê bao điện thoại cố định và di động trả sau phát sinh trong tháng 9  ước đạt 3.050 thuê bao, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số thuê bao điện thoại cố định và di động trả sau duy trì trên mạng đến hết tháng 9 năm 2017 ước đạt 191.320 thuê bao.

- Số thuê bao Internet ADSL phát sinh trong tháng 9 ước đạt 3.120 thuê bao, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016; nâng tổng số thuê bao Internet duy trì mạng ước đạt 136.680 thuê bao.

- Doanh thu Viễn thông  tháng 9 năm 2017 ước đạt: 163.700 triệu đồng tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016.

2. Công nghệ thông tin

- Cổng thông tin điện tử, Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh hoạt động ổn định; thông tin được cập nhật kịp thời, đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử theo quy định.

- Thống kê, báo cáo tình hình sử dung phần mềm QLVB&ĐH tháng 9/2017: 19 đơn vị thường xuyên sử dụng; Số người dùng thường xuyên là 1.511 người; Số VB chỉ đạo thực hiện  đạt 7.968 văn bản; Số VB luân chuyển qua PM đạt 42.714 lượt.

3. Báo chí, xuất bản

- Các cơ quan báo chí đã bám sát, dành thời lượng, diện tích để thông tin kịp thời về các sự kiện chính trị; công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tiếp tục thông tin về tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh 9 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017; việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh; thông tin về hoạt động giám sát chuyên để của HĐND tỉnh và nội dung tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; khai giảng chào mừng năm học mới 2017 – 2018; thông tin tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017), 62 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 - 10/9/2017), 87 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2017), 40 năm Ngày Việt Nam trở thành thành viên Liên hiệp quốc (20/9/1977 - 20/9/2017)...

Trong tháng qua, có 289 tin, bài trên 86 báo, tạp chí của Trung ương viết về Nam Định, trong đó có 30 tin, bài phản ánh các vấn đề còn tồn tại, cần được quan tâm, giải quyết. Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo trung ương tại Nam Định đã bám sát định hướng tuyên truyền, cùng với các cơ quan báo chí của tỉnh đã có nhiều tin, bài phản ánh toàn diện các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn.

B. Một số tồn tại

1. Bưu chính - Viễn thông

- Chưa hoàn thành việc xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát, đánh giá hoạt động của các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định của Nghị định số 49/2017/NĐ-CP.

2. Trung tâm tin học

- Chưa xây dựng quy chế vận hành Trung tâm THDL.

3. Báo chí xuất bản

- Chưa xây dựng báo cáo kết quả khảo sát hệ thống truyền thanh cơ sở.

4. Văn phòng

- Chưa trình Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định công bố thủ tục hành chính hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

C. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2017

1. Bưu chính - Viễn thông

- Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát, đánh giá hoạt động của các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định của Nghị định số 49/2017/NĐ-CP.

- Phối hợp với Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực V Tổ chức hội nghị tuyên truyền các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện cho Đài truyền thanh không dây cấp xã và tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện lưu động dùng riêng (hãng Taxi, nhà hàng, khách sạn, quán Karaoke,…).

- Phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh xử lý các trạm BTS tồn tại của VNPT Nam Định.

2. Công nghệ thông tin

- Trình Lãnh đạo Sở dự thảo KH ứng dụng CNTT.

- Tổ chức hội nghị với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai UDCNTT theo kết luật của đ/c Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai dự án “ Phát triển hạ tầng Khung chính quyền điện tử” và Đề án “Xây dựng Khung kiến trúc chính quyền điện tử”.

3. Trung tâm Tin học

- Hoàn thành Đề án đổi tên Trung tâm.

- Xây dựng quy chế vận hành Trung tâm THDL.

- Đăng tin bài lên cổng TTĐT theo chỉ đạo của Ban biên tập.

- Hỗ trợ các xã NTM quản trị và đăng thông tin lên Website.

- Hỗ trợ xây dựng website cho UBND và 20 xã huyện Nam Trực.

- Đảm bảo hoạt động của Trung tâm THDL bao gồm: Cổng TTĐT, Website sở, hệ thống QLVB&ĐH;

4. Báo chí - Xuất bản

- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan xuất bản Bản tin; các cơ quan, đơn vị xin cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về hoạt động báo chí, xuất bản.

- Duy trì hoạt động tổng hợp thông tin báo chí viết về Nam Định trong tuần, trong tháng. Chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt Hội nghị giao ban báo chí tháng 10/2016.

- Xây dựng báo cáo kết quả khảo sát hệ thống truyền thanh cơ sở, tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin cơ sở.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung tăng cường tuyên truyền thông tin về giảm  nghèo bền vững thuộc Dự án “Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin”  theo nhiệm vụ được phân công trên hệ thống Đài Phát thanh các huyện, thành phố.

5. Thanh Tra

- Hoàn thành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật nước trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet.

- Thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.

6. Văn phòng

- Đối chiếu, kiểm tra sổ Bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

- Phối hợp với phòng chuyên môn thực hiện việc kiểm soát, rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; Tiếp tục hoàn chỉnh Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở.

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định công bố thủ tục hành chính hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Tổ chức thi tuyển Viên chức TTTH.

- Làm thẻ cán bộ công chức và khách đến làm việc tại Sở.

- Rà soát, bảo dưỡng, sửa chữa một số trang thiết bị phục vụ công tác của cơ quan.

7. Kế hoạch - Tài chính

- Đảm bảo hoạt động tổng hợp, báo cáo, xây dựng kế hoạch, dự toán ngan sách, triển khai các dự án, đề án của các phòng ban chuyên môn và tài chính, kế toán của cơ quan.