Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 29
  • Trong tuần: 2310
  • Tất cả: 235927
Lịch công tác
Lượt xem: 858
UBND thành phố tổng kết hoạt động khoa học- công nghệ năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016
Ngày 22/01/2016, UBND thành phố Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2015; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Vũ Văn Hưng- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội ngh; dự hội nghị có đại diện các Ban của Thành ủy; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban ngành, tổ chức đoàn thể của thành phố; lãnh đạo của 25 phường, xã; các tác giả có đề tài và sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận cấp thành phố năm 2015.Trong năm 2015, Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố  đã tổ chức thẩm định và công nhận được 04 đề tài khoa học và công nghệ; 107 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Để ghi nhận những thành tích đã đạt được, UBND thành phố đã tuyên dương và trao giấy khen cho 10 tập thể cùng 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015, trao giấy chứng nhận cho các tác giả có đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận năm 2015.

 Tuy nhiên, hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố vẫn là một trong những lĩnh vực công tác chưa thực sự nhận được sự quan tâm sâu sắc từ các đơn vị, ban ngành, nên chưa thường xuyên và có chiều sâu. Đầu tư trang thiết bị khoa học và công nghệ còn ở mức độ khiêm tốn. Thành phố chưa có nhiều đề tài, dự án khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và đời sống nhất là trong lĩnh vực sản xuất của cải vật chất; Một số đơn vị chưa có nhận thức đúng đắn về công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, quản lý; do vậy phong trào hoạt động khoa học và công nghệ  chưa được phát huy; Chưa có chế tài về trả thù lao cho thành viên Hội đồng thẩm định sáng kiến, cải tiến kỹ thuật;  Việc gắn công tác khoa học và công nghệ với danh hiệu chiến sỹ thi đua tại các đơn vị theo quy định tại Điều 13; 14 và 15  Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng chưa đầy đủ; Các đơn vị phường xã, các phòng ban chức năng, các tổ chức đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố chưa có đề tài, dự án, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tham gia; Kinh phí hỗ trợ cho các đề tài, dự án, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật còn hạn chế vì vậy chưa khuyến khích được các tác giả dành thời gian, công sức để viết; Thủ tục hỗ trợ kinh phí cho các tác giả đề tài, dự án khoa học và công nghệ còn nhiều bất cập.

 Đánh giá đúng những hạn chế trên, để từng bước đưa KHCN trở thành hoạt động thường xuyên tại các đơn vị, tiến tới xây dựng các nội dung của đô thị trung tâm vùng nam đồng bằng sông Hồng về khoa học theo quyết định 109/QĐ-TTg năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, hội nghị đã triển khai kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016 với một số nhiệm vụ trọng tâm:

             1. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng Khoa học và công nghệ thành phố phụ trách các lĩnh vực, các đơn vị cụ thể để có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và thực hiện công tác khoa học và công nghệ thuộc đơn vị mình được phân công phụ trách.

             2. Phân bổ dự toán ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ đáp ứng kịp thời cho chương trình hoạt động về khoa học và công nghệ của thành phố và cơ sở. Triển khai kịp thời các quy định của Nhà nước và của địa phương về khoa học và công nghệ cho các ngành và cơ sở thuộc thành phố.

             3. Hoàn thành dự án “Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính”; Đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; Tiếp tục triển khai thực hiện đề án xây dựng mô hình Nông thôn mới tại các xã của thành phố; Khuyến khích các ngành và các cơ sở nhất là các doanh nghiệp triển khai đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ mới vào các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và thương mại dịch vụ, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường; Phấn đấu có từ 3 đến 5 đề tài, dự án cấp thành phố được triển khai và thực hiện có hiệu quả.

             4. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong tất cả các lĩnh vực sản xuất, công tác và đời sống xã hội, đặc biệt là trong sản xuất công nghiệp và nông nghiệp. Tổ chức tốt việc đăng ký, bình xét các cải tiến kỹ thuật và sáng kiến từ cơ sở đến toàn thành phố.

             5. Đổi mới hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ thành phố bảo đảm có chất lượng và thực sự là cơ quan tư vấn của UBND thành phố về khoa học và công nghệ. Triển khai xây dựng và nâng cao năng lực cho thành viên của hội đồng khoa học cấp ngành và ban khoa học và công nghệ cấp cơ sở do thủ trưởng các đơn vị làm trưởng ban để đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ từ cơ sở. Cân đối và bố trí nguồn kinh phí hợp lý và kịp thời cho hoạt động khoa học và công nghệ; Tổ chức các hoạt động phối hợp kiểm tra trong các lĩnh vực đo lường, chất lượng sản phẩm, nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp. Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm theo quy định của Pháp luật.

            6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Mở rộng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo chuyên đề để nâng cao năng lực hoạt động cho các cán bộ quản lý các cấp; Tổ chức tốt một số chuyên đề về áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất và đời sống.

                                                       Trần Tất Thành - Phòng Kinh tế thành phố

 

DANH SÁCH CÁC TẬP THẾ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2015:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nam Định;

2. Phòng Kinh tế thành phố Nam Định;

3. Phòng Y tế thành phố Nam Định;

4. Trung tâm Y tế thành phố Nam Định;

5. Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Nam Định;

6. Trường Mầm non 8.3, thành phố Nam Định;

7. Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu, thành phố Nam Định;

8. Trường Tiểu học Lộc An, thành phố Nam Định;

9. Trường THCS Phùng Chí Kiên, thành phố Nam Định;

10. Trường THCS Hàn Thuyên, thành phố Nam Định.

 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2015:

1. Ông: Lê Xuân Tiến, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nam Định;

2. Ông: Hoàng Mạnh Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nam Định;

3. Bà: Trần Thị Thê, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nam Định;

4. Ông: Lã Khắc Thuyên, Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Nam Định;

5. Ông: Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Thành đoàn Nam Định;

6. Bà: Nguyễn Thị Như, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Nam Định;

7. Ông: Hứa Văn Thi, Chuyên viên phòng Kinh tế thành phố Nam Định;

8. Bà: Trần Thị Thúy Hằng, Chuyên viên phòng Kinh tế thành phố Nam Định;

9. Ông: Nguyễn Bổng, Hiệu trưởng Trường THCS Tô Hiệu;

10. Bà: Hoàng Thị Minh Nguyệt, giáo viên Trường THCS Phùng Chí Kiên;

11. Bà: Nguyễn Thị Lượm, chuyên viên Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố;

12. Bà: Trần Thị Hoa Trang, giáo viên Trường THCS Hàn Thuyên;

13. Bà: Đặng Kim Quy, Phó hiệu trưởng Trường THCS Hàn Thuyên;

14. Bà: Phạm Thị Long Quân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thống Nhất;

15. Bà: Đặng Thị Lan Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lộc An;

16. Bà Trần Thị Thanh Mai, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản;

17.Bà Trần Thị Thu Hương, giáo viên Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu;

18. Bà: Nguyễn Thị Luyến, giáo viên Trường THCS Trần Đăng Ninh.

 

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI  ĐƯỢC CÔNG NHẬN CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2015 (Kèm theo Quyết định số 10234/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND thành phố Nam Định):

TT

Tên sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Tên tác giả,
đồng tác giả

Chức vụ,

Đơn vị công tác

1

Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề ca dao- dân ca theo định hướng phát triển năng lực & phẩm chất học sinh

Hoàng Thị Minh Nguyệt

Giáo viên Trường THCS Phùng Chí Kiên

2

Phương pháp giảng dạy thơ mới từ góc độ thi pháp học

Nguyễn Thị Lượm

Chuyên viên Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Nam Định

3

Xây dựng nội dung chương trình địa phương môn ngữ văn phát triển năng lực & phẩm chất học sinh trường THCS

Đặng Kim Quy

Phó hiệu trưởng Trường THCS Hàn Thuyên

Trần Thị Hoa Trang

Giáo viên Trường THCS Hàn Thuyên

4

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu và tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Nam Định

Nguyễn Thị Như

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nam Định

Hoàng Quang Khoa

Trưởng ban Pháp chế - HĐND thành phố Nam Định

 

DANH SÁCH CÁC SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT ĐƯỢC CÔNG NHẬN CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2015, KHỐI NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Kèm theo quyết định số: 7948/QĐ-UBND, ngày 20/10/2015 của UBND thành phố Nam Định):

TT

Tên sáng kiến

Tên tác giả

Đơn vị công tác

1

Đổi mới phương pháp dạy học chủ đề ca dao- dân ca theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Hoàng Thị Minh Nguyệt

THCS
Phùng Chí Kiên

2

Đổi mới công tác quản lý của Hiệu trưởng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và xây dựng trường chuẩn Quốc gia

Nguyễn Bổng

THCS
Tô Hiệu

3

Chuyên đề: Số chính phương (dành cho học sinh giỏi lớp 6)

Nguyễn Thị Luyến

THCS
Trần Đăng Ninh

4

Khai thác bài toán Hình học trong SGK Toán 8 và xây dựng chuyên đề phương pháp diện tích trong chứng minh Hình học

Vũ Thị Lan Phương

THCS
Lộc Vượng

5

Vận dụng kiến thức liên môn để phát triển tư duy sang tạo cho học sinh thong qua môn Ngữ văn

Trần Thị Thúy

THCS
Tống Văn Trân

6

Dạy học phát triển năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn trong chương trình Hình học 9

Đỗ Thị Minh Hương

THCS
Tô Hiệu

7

Một số giải pháp xây dựng môi trường hoạt động giáo dục phát triển thể chất trong trường Mầm non

Phạm Thị Long Quân

Mầm non
Thống Nhất

8

Chỉ đạo kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên trong trường tiểu học

Trần Thị Thanh Mai

Tiểu học
Trần Quốc Toản

9

Dạy học theo chủ đề môn học định hướng phát triển năng lực học sinh

Nguyễn Thị Tơ

THCS
Phùng Chí Kiên

10

Tích hợp kiến thức liên môn vào giảng dạy môn Hóa học bậc THCS gắn với nội dung giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường

Trần Thị Bích Thủy

THCS
Trần Đăng Ninh

11

Dạy học định hướng phát triển năng lực học sinh trong môn Ngữ văn bằng phương pháp: dạy học theo dự án

Phạm Thị Hải Quỳnh

THCS
Trần Đăng Ninh

12

Hướng dẫn học sinh giải toán “Chứng minh đẳng thức về độ dài” trong chương 2 Hình học lớp 7

Bùi Thị Thu Hằng

THCS
Hàn Thuyên

13

Một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên dạy trẻ khối 5 tuổi có kỹ năng tự bảo vệ.

Đặng Thị Lan Anh

Mầm non
Lộc An

14

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy Tập làm văn “nói, viết theo chủ đề” ở học sinh lớp 3

Trần Thị Thu Hương

Tiểu học
Hồ Tùng Mậu

15

Vai trò của Giáo viên Chủ nhiệm trong phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực ở lớp 1A4 trường Tiểu học Chu Văn An

Phạm Thị Lương

Tiểu học
Chu Văn An

16

Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ

Phạm Thị Ninh

Tiểu học
Phạm Hồng Thái

17

Một số phương pháp dạy Tập đọc nhạc trong dạy Âm nhạc cấp tiểu học

Nguyễn Thị Băng Thi

Tiểu học
Chu Văn An

18

Sử dụng phản ví dụ trong giảng dạy môn Toán 6 để rèn tư duy và kĩ năng tính toán cho học sinh

Đỗ Thị Huê

THCS
Tống Văn Trân

19

Sử dụng phương pháp nghiên cứu bài học nhằm hình thành phát triển năng lực cho học sinh trong môn Lịch sử

Trần Thị Phương Dung

THCS
Hàn Thuyên

20

Tạo dựng sân khấu đa năng phục vụ chuyên đề phát triển ngôn ngữ trong trường Mầm non

Lê Thị Thu Cúc

Mầm non 8-3

21

Vận dụng kiến thức liên môn vào hoạt động ngoại khóa tuyên truyền an toàn giao thông và bảo vệ môi trường

Trần Thị Phương Loan

THCS
Hàn Thuyên

22

Rèn kĩ năng xây dựng cốt truyện và nhân vật trong phân môn Tập làm văn lớp 4

Trần Thị Ngọc Anh

Tiểu học
Nam Phong

23

Một số biện pháp thúc đẩy học sinh tham gia GTTM trên mạng Internet góp phần phòng tránh tai nạn giao thông

Đặng Thị Thu Nhung

Tiểu học
Hồ Tùng Mậu

24

Ứng dụng CNTT vào đổi mới đánh giá môn Tin học ở bậc tiểu học

Nguyễn Thị Hương Giang

Tiểu học
Lộc Hạ

25

Một vài kinh nghiệm quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp tại trường THCS

Nguyễn Thị Châm

THCS
Quang Trung

26

Ứng dụng bảng thông minh trong đổi mới phương pháp dạy học theo chủ đề

Bùi Thị Minh Nguyệt

THCS
Trần Đăng Ninh

27

Nâng cao hiệu quả giảng dạy chương trình Ngữ văn 6 bằng phương pháp sử dụng bản đồ tư duy

Nguyễn Thanh Giang

THCS
Tô Hiệu

28

Vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn Công nghệ ở bậc THCS

Nguyễn Thị Thanh

THCS
Hoàng Văn Thụ

29

Một số kinh nghiệm dạy trẻ biết yêu thương

Nguyễn Thị Thu Trang

Mầm non
Sao Vàng

30

Dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Chuyên đề: “ Các phương châm hội thoại”

Hoàng Thị Kim Quế

THCS
Phùng Chí Kiên

31

Dạy học chủ đề “Tỷ lệ thức - tính chất của dãy tỷ số bằng nhau” theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Phan Thị Hòa

THCS
Tô Hiệu

32

Phát triển năng lực và giáo dục đạo đức học sinh, giữ gìn bản sắc dân tộc từ việc dạy học gắn liền với di sản qua bài: “Chương trình địa phương phần tập làm văn” – Ngữ văn 8 tập 2

Hoàng Thị Thu Hà

THCS
Lý Thường Kiệt

33

Sử dựng CNTT (Powerpoint) phần “Warming up” tạo hứng thú cho học sinh lớp 6

Vũ Thị Yến

THCS
Trần Đăng Ninh

34

Vai trò của người giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học

Trần Thu Thủy

Tiểu học
Lê Quý Đôn

35

Nâng cao hiệu quả dạy học tích hợp liên môn bằng hình thức tổ chức dạy học ngoại khóa

Đoàn Gia Định

THCS
Lộc Hòa

36

Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy phân môn thường thức Mỹ thuật

Trần Minh Đức

THCS
Tô Hiệu

37

Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Công nghệ 8 - phần Điện kỹ thuật

Trương Đình Luân

THCS
Trần Đăng Ninh

38

Chỉ đạo kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên trường THCS Lộc Hòa- TP. Nam Định

Trần Thị Thanh Hương

THCS
Lộc Hòa

39

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy chương trình Địa lý lớp 9

Đỗ Thị Huệ

THCS
Tô Hiệu

40

Xây dựng môi trường văn hóa học đường

Phạm Hữu Tâm

THCS
Lý Thường Kiệt

41

Sử dụng trò chơi ngôn ngữ trong các tiết dạy ôn tập (Tiếng Anh)

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Tiểu học
Lộc Vượng

42

Một số kinh nghiệm xây dựng quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp

Trần Thị Thu Thùy

THCS
Tô Hiệu

43

Giáo dục đạo đức học sinh thông qua bài 24 - Vẽ trang trí - vẽ tranh cổ động, môn Mỹ thuật lớp 8

Phạm Quang Vinh

THCS
Lý Thường Kiệt

44

Một số biện pháp và hoạt động góp phần nâng cao chất lượng nề nếp cho học sinh

Vũ Thị Thắm

Tiểu học
Hồ Tùng Mậu

45

Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động ở các góc chơi cho trẻ 5-6 tuổi

Trần Thị Bích

Mầm non 8-3

46

Một số giải pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt cá dạng toán chuyển động

Nguyễn Thị Huyền

Tiểu học
Nam Phong

47

Dạy học theo chủ đề, định hướng phát triển năng lực học sinh. Môn Ngữ văn lớp 8, chủ đề 3: Văn bản nhật dụng, phép tu từ, các loại câu, tạo lập văn bản thuyết minh

Trần Thị Thu Thủy

THCS
Quang Trung

48

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm và giáo dục học sinh cá biệt lớp 9

Trần Thị Phương Linh

THCS
Lộc Hòa

49

Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Chính tả trong trường tiểu học

Vũ Thị Lan Hương

Tiểu học
Lộc Hạ

50

Một số biện pháp rèn kĩ năng cho học sinh lớp 5 thông qua các môn học và các HĐGDNGLL

Phạm Thị Hồng Hạnh

Tiểu học
Hồ Tùng Mậu

51

Một số thủ thuật áp dụng trong giờ dạy kỹ năng đọc - Môn Tiếng anh bậc THCS

Phạm Thị Thu Hằng

THCS
Trần Đăng Ninh

52

Một vài giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào đọc sách trong thư viện trường THCS

Nguyễn Thị Dinh

THCS
Hoàng Văn Thụ

53

Một vài biện pháp giúp học sinh ôn tập và rèn luyện tốt trong việc đánh giá thường xuyên các môn học

Đoàn Thị Thu Hương

Tiểu học
Lộc Hạ

54

Đổi mới PPDH nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong môn TNXH lớp 2

Đặng Thị Hoa

Tiểu học
Lộc An

55

Sử dụng công nghệ thông tin để dạy và củng cố từ vựng cho học sinh tiểu học

Lê Mai Trang

Tiểu học
Phạm Hồng Thái

56

Giáo viên chủ nhiệm - người quyết định thành/bại của mô hình VNEN

Phạm Thị Lý

Tiểu học
Nguyễn Văn Trỗi

57

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm

Nguyễn Thị Châu Phương

Tiểu học
Hồ Tùng Mậu

58

Một số biện pháp sửa lỗi phát âm trong dạy Tập đọc cho học sinh lớp 2

Trần Thị Thoa

Tiểu học
Mỹ Xá

59

Nâng cao chất lượng viết văn miêu tả cây cối cho học sinh lớp 4

Nguyễn Thị Minh

Tiểu học
Hồ Tùng Mậu

60

Rèn kĩ năng viết chữ đúng và đẹp cho học sinh lớp 1

Lê Thị Nga

Tiểu học
Lộc Hạ

61

Một số biện pháp chỉ đạo của hiệu trưởng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên

Trần Thị Thanh Huyền

Mầm non Số 1

62

Một số phương pháp phát triển kĩ năng thưởng thức và trải nghiệm cùng tác phẩm Mĩ thuật

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Tiểu học
Lê Hồng Sơn

63

Một số biện pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non

Mai Thị Diễn

Mầm non
Thống Nhất

64

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp

Trần Thị Đức Hạnh

Tiểu học
Nguyễn Viết Xuân

65

Một số kinh nghiệm trong việc đổi mới công tác chủ nhiệm lớp 1

Trần Thị Thu Thủy

Tiểu học
Mỹ Xá

66

Phát huy tính độc lập, tự chủ và sáng tạo ở học sinh tiểu học

Lưu Thị Mai Hương

Tiểu học
Lộc Hạ

67

Một số biện pháp giáo dục và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua sinh hoạt nội trú ở trường

Lã Thị Hồng Nhung

Tiểu học  
Hồ Tùng Mậu

68

Tích hợp kiến thức liên môn của các môn học vào giảng dạy bài "Sự nổi" môn Vật lý 8 thông qua đoa giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và hoàn thiện kỹ năng sống cho học sinh Trường THCS Tô Hiệu

Phạm Thị Nhàn

THCS
Tô Hiệu

69

Tạo môi trường học tập tích cực trong lớp cho trẻ 5-6 tuổi

Hà Quỳnh Anh

Mầm non
Sao Vàng

70

Giải pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc

Trần Thị Tuyết Anh

Tiểu học
Nguyễn Trãi

71

Kinh nghiệm tổ chức các hoạt động GD ngoài trường học cho học sinh TH

Trần Thị Thúy Hồng

Tiểu học
Hồ Tùng Mậu

72

Sử dụng CNTT vào việc tổ chức trò chơi khi dạy môn Lịch sử và Địa lí lớp 4

Hoàng Thị Thúy Lan

Tiểu học
Hồ Tùng Mậu

73

Thiết kế một số trò chơi toán học lớp 3 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh

Vũ Khánh Linh

Tiểu học
Lộc An

74

Vận dụng phương pháp quan sát trong giảng dạy môn TNXH lớp 1

Nguyễn Thị Kim Liên

Tiểu học
Lộc An

75

Ứng dụng các phần mềm Tin học Power Point, Violet và trình duyệt Côc Côc trong dạy học môn Toán

Nguyễn Thị Cung Nga

Tiểu học
Nguyễn Văn Trỗi

76

PP giúp học sinh đổi đơn vị đo độ dài và các đơn vị khác ở Tiểu học trên cơ sở mối quan hệ các đơn vị đo

Nguyễn Thị Thanh Vân

Tiểu học
Lộc An

77

Giúp học sinh lớp 5 học tập tốt văn miêu tả

Vũ Thúy Hạnh

Tiểu học
Lê Hồng Sơn

78

Vận dụng dạng an ±  bn trong bài toán chia hết

Vũ Thị Thu Hoài

THCS
Mỹ Xá

79

Nâng cao năng lực tự học của học sinh THCS qua bộ môn Tin học

Nguyễn Văn Dũng

THCS
Lý Tự Trọng

80

Phát triển năng lực tư duy của học sinh trong giảng dạy Vật lý THCS - bài Kính lúp - Vật lý 9

Trịnh Liên Hương

THCS
Trần Đăng Ninh

81

Kinh nghiệm về công tác chủ nghiệm lớp

Trần Thị Quế Hương

Tiểu học
Kim Đồng

82

Hoạt động nhóm trong dạy môn Lịch sử ở trường THCS

Đỗ Thị Mai Hương

THCS
Quang Trung

83

Giáo dục Đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động NGLL ở TH

Trần Thị Hương

Tiểu học
Lộc An

84

Một số biện pháp kích thích hứng thú tập luyện thể dục, thể thao cho học sinh tiểu học

Phạm Thị Yên

Tiểu học
Lộc An

 

DANH SÁCH CÁC SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT  ĐƯỢC CÔNG NHẬN CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2015, KHỐI CƠ QUAN, ĐOÀN THỂ VÀ DOANH NGHIỆP (Kèm theo quyết định số: 8816/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của UBND thành phố Nam Định):

TT

Tên sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Tên tác giả,
đồng tác giả

Đơn vị công tác

1

Giải pháp phòng ngừa, hạn chế vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng và Đảng viên ở Đảng bộ thành phố Nam Định

Lê Đình Chi

Ủy ban Kiểm tra
Thành ủy

2

Giải pháp quản lý Nhà nước về An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Nam Định đến năm 2020

Trần Thị Tuyết Lan

Phòng Y tế

thành phố

3

Nâng cao chất lượng và hiệu quả việc đánh giá, phân loại công chức bằng phương pháp định lượng các tiêu chí tại Phòng Kinh tế thành phố Nam Định

Trần Mạnh Tiến
Trần Tất Thành

Phòng Kinh tế thành phố

4

Bổ sung khẩu phần ăn từ ốc bươu vàng làm tăng tỷ lệ đẻ của Vịt cỏ

Nguyễn Thị Thủy

Trạm Khuyến nông
thành phố

5

Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh trên địa bàn thành phố Nam Định trong giai đoạn hiện nay

Trần Thị Thê

Liên đoàn Lao động thành phố

6

Thực trạng công tác chăm sóc sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em tại phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định

Lã Khắc Thuyên

Trung tâm Y tế
thành phố

7

Một số giải pháp thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật khối cơ quan, đoàn thể, phường xã trên địa bàn thành phố Nam Định

Hứa Văn Thi

Phòng Kinh tế thành phố

8

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bồi thường, GPMB khi thu hồi đất đối với các dự án trên địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Nguyễn Thị Nhung

Thanh tra

Thành phố

9

Bù công suất phản kháng, nâng cao hiệu suất làm việc các máy bơm tại trạm bơm Kênh Gia & Quán Chuột

Trần Liêm

Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Nam Định

10

Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Nam Định trong sạch vững mạnh.

Hoàng Mạnh Hùng

Ủy ban Kiểm tra
Thành ủy

11

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công văn tại Trung tâm Y tế thành phố Nam Định

Nguyễn Thị Thoan

Trung tâm GDSK

12

Sản xuất công nghiệp thành phố Nam Định giai đoạn 2010 - 2014, thực trạng và giải pháp

Bùi Hải Hưng

Chi cục Thống kê thành phố

13

Đánh giá hành vi của các bà mẹ quan tâm đến lợi ích của công tác TCMR tại thành phố Nam Định từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015

Nguyễn Viết Chính

Trung tâm Y tế
thành phố

14

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trao đổi, chia sẻ thông tin bằng việc ứng dụng hệ thống mạng nội bộ tại Phòng Kinh tế thành phố

Nguyễn Phi Long

Phòng Kinh tế thành phố

15

Thực trạng kiến thức và hành vi nguy cơ của người nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm Y tế thành phố Nam Định năm 2014

Trần Thị Hồng Lam

Trung tâm Y tế
thành phố

16

Giải pháp rà soát, theo dõi số doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn do thành phố Nam Định quản lý

Trần Tất Thành

Phòng Kinh tế thành phố

17

Vệ sinh thảm cỏ bằng phương pháp sử dụng máy thổi kết hợp quét thủ công

Nguyễn Văn Thắng

Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Nam Định

18

Nâng cao chất lượng phòng chống sốt xuất huyết tại xã Mỹ Xá năm 2015

Trịnh Thị Mai Hương

Trạm Y tế
xã Mỹ Xá

19

Đánh giá hiệu quả chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tại phường Trần Đăng Ninh

Trần Thị Thanh Loan

Trạm Y tế
P. Trần Đăng Ninh

20

An toàn thực phẩm - thực trạng và giải pháp tại phường Thống Nhất, thành phố Nam Định năm 2015

Đặng Thị Hải

Trạm Y tế
P. Thống Nhất

21

Nâng cao năng lực quản lý có hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng tại phường Hạ Long, thành phố Nam Định năm 2015

Lê Thị Kim Tơ

Trạm Y tế
P. Hạ Long

22

Quản lý người tàn tật và tư vấn cho người nhà phục hồi chức năng cho người tàn tật tại xã Nam Vân, thành phố Nam Định

Đinh Thị Thuý Nga

Trạm Y tế
xã Nam Vân

23

Đổi mới, nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác phòng chống HIV/AIDS tại phường Cửa Nam năm 2015

Đỗ Hữu Tiến

Trạm Y tế
P. Cửa Nam