Tổng số: 429
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
940/QĐ-UBND 29/04/2021 Quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 12
Tải về 0
804/QĐ-UBND 15/04/2021 Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 15
Tải về 0
353/QĐ-STTTT 10/05/2021 Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 12
Tải về 0
352/QĐ-STTTT 10/05/2021 Quyết định Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo ISO 9001:2015 Sở Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 14
Tải về 0
344/TB-STTTT 07/05/2021 Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 13
Tải về 0
343/QĐ-UBND 07/05/2021 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
Lượt xem: 16
Tải về 0
326/TB-STTTT 29/04/2021 Thông báo về việc sáp nhập các phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
Lượt xem: 23
Tải về 1
273/TB-STTTT 14/04/2021 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán thu- chi ngân sách quý I năm 2021
Lượt xem: 29
Tải về 0
241/KH-STTTT 31/03/2021 Kế hoạch Kiểm tra cải cách hành chính năm 2021
Lượt xem: 39
Tải về 1
210/KL-STTTT 24/03/2021 Kết luận Thanh tra trách nhiệm của đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao, công tác phòng, chống tham nhũng.
Lượt xem: 52
Tải về 5
196/BC-STTTT 19/03/2021 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý I năm 2021
Lượt xem: 44
Tải về 0
193/BC-STTTT 19/03/2021 Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2021
Lượt xem: 55
Tải về 0
140/KH-STTTT 26/02/2021 Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
Lượt xem: 69
Tải về 0
123/QĐ-STTTT 24/02/2021 Quyết định Thanh tra trách nhiệm của đơn vị, cán bộ, công chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao; công tác phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 73
Tải về 0
97/QĐ-STTTT 05/02/2021 Quyết định Về việc ban hành danh mục tin, tài liệu mang bí mật nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
Lượt xem: 94
Tải về 5
96/QĐ-STTTT 05/02/2021 Quyết định Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định năm 2021
Lượt xem: 70
Tải về 1
94/QĐ-STTTT 05/02/2021 Quyết định Về việc ban hành Quy chế Văn hóa công sở cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021
Lượt xem: 64
Tải về 1
95/QĐ-STTTT 05/02/2021 Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021
Lượt xem: 68
Tải về 0
93/QĐ-STTTT 05/02/2021 Quyết định Ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định
Lượt xem: 55
Tải về 1
92/QĐ-STTTT 05/02/2021 Quyết định V/v Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021
Lượt xem: 48
Tải về 2
12345678910...