Tổng số: 470
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1023/STTTT-CNTT 12/10/2021 Báo cáo Công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Nam Định (phục vụ công tác đánh giá, xếp hạng hàng năm về công tác bảo đảm ATTT)
Lượt xem: 22
Tải về 1
1025/KH-STTTT 12/10/2021 Kế hoạch đào tạo, tập huấn hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Lượt xem: 13
Tải về 1
1024/QĐ-STTTT 12/10/2021 Quyết định Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo ISO 9001:2015 Sở Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 16
Tải về 1
1002/QĐ-STTTT 08/10/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư của Đê án: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin để thay thế và nâng cấp máy chủ vận hành hệ thống truyền hình trực tuyến của tỉnh Nam Định
Lượt xem: 16
Tải về 2
975/BC-STTTT 01/10/2021 BÁO CÁO Đánh giá kết thúc Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020
Lượt xem: 27
Tải về 1
964/QĐ-STTTT 28/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh Nam Định
Lượt xem: 29
Tải về 1
933/BC-STTTT 20/09/2021 Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2021
Lượt xem: 47
Tải về 3
934/BC-STTTT 20/09/2021 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác CCHC Quý III năm 2021
Lượt xem: 39
Tải về 2
907/QĐ-STTTT 14/09/2021 Về việc điều chỉnh Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 (lần 2)
Lượt xem: 41
Tải về 2
838/KH-STTTT 30/08/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông
Lượt xem: 46
Tải về 2
826/BC-STTTT 26/08/2021 Báo báo tình hình sử dụng phần mềm quản lý văn bản và dịch vụ công tháng 8
Lượt xem: 32
Tải về 0
819/QĐ-STTTT 25/08/2021 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Sở TT&TT
Lượt xem: 73
Tải về 2
821/QĐ-BCĐ 25/08/2021 Quyết định thành lập Tổ an toàn phòng, chống Covid-19 Sở TT&TT
Lượt xem: 171
Tải về 0
805/QĐ-STTTT 24/08/2021 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn Sở TT&TT
Lượt xem: 74
Tải về 1
812/KH-STTTT 24/08/2021 Kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và ứng phó khi có tình huống xảy ra
Lượt xem: 85
Tải về 4
813/QĐ-STTTT 24/08/2021 Quyết định thành lập BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 Sở TT&TT
Lượt xem: 70
Tải về 0
717/QĐ-STTTT 30/07/2021 Quyết định ban hành Quy chế làm việc Sở TT&TT Nam Định
Lượt xem: 84
Tải về 2
702/QĐ-STTTT 29/07/2021 Quyết định thành lập BCĐ công tác bảo vệ BMNN của Sở TT&TT
Lượt xem: 51
Tải về 1
671/KH-STTTT 27/07/2021 Tuyên truyền Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid -19
Lượt xem: 33
Tải về 0
672/QĐ-BCH 27/07/2021 Về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ huy PCTT Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021
Lượt xem: 48
Tải về 0
12345678910...