Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 413
  • Trong tuần: 4422
  • Tất cả: 361903
Lịch công tác
Lượt xem: 175
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2018

A. Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2018

I. Công tác quản lý nhà n­ước về thông tin và truyền thông

1. Bưu chính - Viễn thông

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh và các sở, ngành có liên quan tổ chức tập huấn cho nhân viên Bưu điện trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Tết Nguyên đán và các Lễ hội đầu năm.

- Hướng dẫn, đôn đốc các đài truyền thanh không dây hoàn thiện thủ tục đề nghị cấp mới, gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

2. Công nghệ thông tin

- Phối hợp với các sở Y tế, Giao thông vận tải, Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn đào tạo chuyển giao phần mềm quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công.

- Chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần xác định chỉ số CCHC của tỉnh năm 2017 lĩnh vực Thông tin và Truyền thông báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ.

- Ban hành văn bản gửi các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đăng ký các lớp đào tạo chuyển giao phần mềm quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công.

- Hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành mã định danh phục vụ việc trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

 

3. Trung tâm Tin học

- Đăng 31 tin bài lên cổng TTĐT, 17 tin bài lên Trang thông tin của Sở.

- Đảm bảo hoạt động của Trung tâm THDL bao gồm: Cổng TTĐT, Website sở, hệ thống QLVB&ĐH.

4. Báo chí - Xuất bản

- Duy trì Tổng hợp thông tin báo chí tuần, tháng; Tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 02/2018; phát hành Thông báo báo chí tháng 02/2017.

- Ban hành văn bản hướng dẫn Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Phát thanh các huyện thành phố tổ chức tuyên truyền chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

- Báo cáo kết quả thông tin tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất năm 2017.

- Cấp 02 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; Nhận và đọc kiểm tra lưu chiểu 08 xuất bản phẩm, ấn phẩm báo chí.

5. Thanh tra

Tuyên truyền, quán triệt tới cán bộ, công chức cơ quan chấp hành nghiêm Quy chế tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ; quán triệt việc tổ chức Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

 6. Văn phòng

- Xây dựng Báo cáo tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Báo cáo kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân năm 2017; Báo cáo về tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở năm 2017 theo yêu cầu của Sở Nội vụ.

- BPMC tiếp nhận và phối hợp với các phòng chuyên môn giải quyết đúng thời hạn 03 thủ tục hành chính.

- Đảm bảo các điều kiện phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Phối hợp với các phòng, đơn vị đảm bảo các cuộc họp, hội nghị của cơ quan.

 7. Kế hoạch - Tài chính

Đảm bảo hoạt động tổng hợp, báo cáo; triển khai các dự án, đề án của các phòng ban chuyên môn và tài chính, kế toán của cơ quan.

II. Hoạt động cụ thể thông tin và truyền thông

1. Bưu chính, viễn thông

B­­ưu chính, chuyển phát

Doanh thu bưu chính, chuyển phát tháng 02 năm 2018 ước đạt: 4.560 triệu đồng tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017.

Viễn thông, internet

- Số thuê bao điện thoại cố định và di động trả sau phát sinh trong tháng 02  ước đạt 2.980 thuê bao, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số thuê bao điện thoại cố định và di động trả sau duy trì trên mạng đến hết tháng 02 năm 2018 ước đạt 193.350 thuê bao.

- Số thuê bao Internet phát sinh trong tháng 02 ước đạt 3.080 thuê bao, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017; nâng tổng số thuê bao Internet duy trì mạng ước đạt 165.620 thuê bao.

- Doanh thu Viễn thông tháng 02 năm 2018 ước đạt: 155.350 triệu đồng tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017.

2. Công nghệ thông tin

- Cổng thông tin điện tử, Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh hoạt động ổn định; thông tin được cập nhật kịp thời, đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử theo quy định.

- Thống kê tình hình xử lý văn bản tháng 02/2018  với 1.747 tài khoản sử dụng và 76.962 văn bản được xử lý trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành; phần mềm một cửa điện tử trong tháng 02/2018 tiếp nhận 2.605 hồ sơ.

3. Báo chí, xuất bản

Trong tháng qua, có 162 tin, bài trên 47 báo, tạp chí của Trung ương viết về Nam Định, trong đó có 40 tin, bài phản ánh các vấn đề còn tồn tại, cần được quan tâm, giải quyết. Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo trung ương tại Nam Định đã bám sát định hướng tuyên truyền, cùng với các cơ quan báo chí của tỉnh đã có nhiều tin, bài phản ánh toàn diện các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

B. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018

1. Bưu chính - Viễn thông

- Hoàn thành chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BTTT, báo cáo nghiệp vụ bưu chính theo Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT; hoàn thành các biểu mẫu báo cáo thống kê gửi Cục thống kê.

- Thẩm định hồ sở, đề nghị cục tần số cấp giấy phép sử dụng tần số cho các đài truyền thanh không dây chưa có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn.

2. Công nghệ thông tin

- Ban hành văn bản xin ý kiến các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xin ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định ban hành mã định danh, gửi Sở Tư pháp thẩm định.

- Tiếp tục phối hợp với các sở Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức hội nghị tập huấn đào tạo chuyển giao phần mềm quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công.

- Tiếp tục tổ chức triển khai dự án Phát triển hạ tầng Khung chính phủ điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn 1).

3. Trung tâm Tin học

- Dự thảo kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Trung tâm.

- Phối hợp phòng CNTT tiếp nhận triển khai dịch công hành chính cho các sở, ban, ngành UBND các huyện thành phố.

- Rà soát toàn bộ Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Xây dựng dự thảo Quy chế vận hành Trung tâm THDL tỉnh.

- Đảm bảo hoạt động của Trung tâm THDL bao gồm: Cổng TTĐT, Website sở, hệ thống QLVB&ĐH.

4. Báo chí - Xuất bản

- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan xuất bản Bản tin; các cơ quan, đơn vị xin cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về hoạt động báo chí, xuất bản.

- Duy trì hoạt động tổng hợp thông tin báo chí viết về Nam Định trong tuần, trong tháng. Chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2018.

5. Thanh Tra

- Thanh tra trách nhiệm của đơn vị, cán bộ, công chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản.

 6. Văn phòng

- Rà soát danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn nâng lương trước thời hạn trình Hội đồng nâng lương của Sở xét duyệt. Xây dựng văn bản gửi Sở Nội vụ.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.

- Xây dựng Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017; Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I/2018.

 7. Kế hoạch - Tài chính

- Đảm bảo hoạt động tổng hợp, báo cáo, xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách, quy trình thanh toán chi thường xuyên; triển khai các dự án, đề án của các phòng ban chuyên môn và tài chính, kế toán của cơ quan.