Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 800
  • Trong tuần: 10,571
  • Tất cả: 1,668,783
Lượt xem: 206

Tỉnh Nam Định tăng 13 bậc, xếp thứ 11 về chỉ số Vietnam ICT Index

Đây là thông tin được Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) và Hội Tin học Việt Nam (VAIP) đưa ra tại họp báo (ngày 27/4/2021) công bố xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam 2020 (Vietnam ICT Index 2020).

Chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng CNTT-TT Việt Nam là báo cáo do VAIP và Bộ TTTT tiến hành khảo sát, đánh giá và công bố xếp hạng hàng năm. Báo cáo nhằm giúp các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp xác định vị trí, hiện trạng phát triển và ứng dụng CNTT-TT trong bức tranh tổng thể của cả nước. Trên cơ sở đó đề ra giải pháp phù hợp nhằm cải thiện công tác phát triển và ứng dụng CNTT của từng bộ, ngành, địa phương nói riêng và của cả nước nói chung, xây dựng thành công Chính phủ điện tử.

Từ năm 2020, chỉ tiêu và phương pháp đánh giá xây dựng báo cáo đã được đổi mới phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Chỉ số ICT Index được kết cấu theo hệ thống chỉ tiêu của Liên hợp quốc về đánh giá, xếp hạng chính phủ điện tử. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá bao gồm 03 chỉ số thành phần là chỉ số hạ tầng kỹ thuật, chỉ số hạ tầng nhân lực, chỉ số ứng dụng CNTT. Việc tổ chức đánh giá cũng được đổi mới so với các năm trước đây, các số liệu được xác minh thực tế, kiểm tra tính logic và tin cậy trong thời gian 1-2 tháng trước khi nhập liệu để tính toán.

Theo kết quả báo cáo Vietnam ICT Index 2020, Tỉnh Nam Định đã tăng 13 bậc so với năm 2019 và vượt lên xếp thứ 11 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố. Trong những năm qua, tỉnh Nam Định đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp trong ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành trong toàn tỉnh. Tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả nhiều hệ thống CNTT như hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, hiện đại hóa cổng thông tin điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, họp trực tuyến qua mạng, nâng cấp cơ sở hạ tầng thông tin, kết nối liên thông các hệ thống thông tin …Bên cạnh đó nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cũng đang được gấp rút triển khai, sớm đưa vào khai thác sử dụng ngay từ năm 2018.

Kết quả xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông  Việt Nam 2020 (Vietnam ICT Index 2020) sẽ là động lực để tỉnh Nam Định tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới phát triển xã hội số và kinh tế số trên địa bàn tỉnh, từng bước nâng cao thứ hạng những năm tới đây.