Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
34/KH-STTTT 05/02/2024 Kế hoạch công tác PCTNTC năm 2024
107/STTTT-VP 30/01/2024 V/v tổ chức trực cơ quan trong dịp nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024
27/KH-STTTT 30/01/2024 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2024
113/TB-STTTT 30/01/2024 Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2024
17/BC-STTTT 22/01/2024 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính Tháng 01 năm 2024
18/KH-STTTT 22/01/2024 Kế hoạch Chuyển đổi số của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2024
14/KH-STTTT 18/01/2024 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2024
10/KH-STTTT 15/01/2024 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024
08/KH-STTTT 10/01/2024 KẾ HOẠCH Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức năm 2024
02/QĐ-TTCĐSTT 09/01/2024 Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông năm 2024
05/KH-STTTT 09/01/2024 KẾ HOẠCH Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động cán bộ quản lý và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2024
269/KH-STTTT 31/12/2023 Cải cách hành chính năm 2024
211/QĐ-STTTT 28/12/2023 Quyết định về việc ban hành Danh mục hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2024
266/KH-STTTT 27/12/2023 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024
210/QĐ-STTTT 26/12/2023 về việc tạm giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2024
1 2 3 4 5 6    
°
31 người đang online